Tenim tants testimonis… i no ens deixem convéncer! Tot ho hem de tocar amb les nostres mans, veure amb els nostres ulls… I al voltant nostre hi ha tanta bondat, tanta gent que creu en Tu, que treballa pel Regne sense fer soroll!
Silenciosament, sense paraules, sense que ningú els senti la veu, com diu el salm 18… donen la vida dia a dia perquè t´estimen, Senyor.

Que jo sàpigua descobrir els molts Llàtzers que hi ha al meu voltant, Senyor; treieu-me aquest cor de pedra i doneu-me´n un de carn.

I a tu, què et diu Jesús en l´Evangeli d´avui?