Apostolat

Ens diu la Sponsa Christi, número 38: “Entenguin bé totes les monges que la seva vocació és plenament i enterament apostòlica, no circumscrita a cap límit de temps, lloc o cosa, sinó que s’estén sempre i a tot arreu a tot el que, de qualsevol manera, afecta l’honor del seu Espòs i al bé de les ànimes “.

Apostolat de la pregària

La comunitat resa tota la Litúrgia de les Hores a l’església del monestir, oberta als hostes de l’hostatgeria i a tot el que vulgui participar amb nosaltres. Truqui i pregunti horaris sense compromís.

Apostolat del parlador

L’acollida és un puntal del carisma jerònim. Les monges acullen tot el qui arriba desitjós de pregària, silenci, contemplació, i també als qui senten necessitat de compartir les penes i alegries de la vida.

Recessos d´Advent i Quaresma

Durant aquests temps forts, un dissabte sencer, una jornada de lloança, adoració, oració, confessió, testimonis i lectura i escolta de la Paraula de Déu en un compartir fratern, a Refet. Un petit grup obert de la nostra Diòcesi d’Urgell i altres diòcesis. Si desitgen saber dates dels pròxims recessos, preguntin sense compromís.

Cinefòrums

El cinema és una eina d’evangelització i aprofundiment en la fe molt potent en els nostres dies. Al monestir, projectem pel·lícules cristianes i portem a terme posteriorment un debat amb els assistents. No hi ha un calendari fixat. Si voleu conèixer els pròxims, poseu-vos sense compromís en contacte amb nosaltres.

Divulgació del camí espiritual del pelegrinatge a Terra Santa

Perquè el pelegrinatge és també un viatge interior cap a Jesucrist, buscant el rostre de Déu. Al monestir poden trobar informació, i també en aquesta web, i poden també preguntar-nos tot el que necessitin si estan pensant en fer un pelegrinatge als llocs sants on va néixer, va viure, va morir i va ressuscitar Jesucrist.

Curs Alpha

A la tardor de 2.019 duem a terme la primera edició d’aquest curs de primer anunci que està canviant vides i acostant a les persones a Jesucrist des de fa ja anys. Per a aquelles persones properes al monestir que vulguin escoltar de nou els principis bàsics de la nostra fe i encendre de nou la flama d’amor pel Senyor, per animar-se a crear comunitats obertes a les parròquies que acullen als que estiguin sentint la crida de Déu a acostar a Ell, i per ser els seus deixebles missioners. I per a tots els qui es pregunten sobre el sentit de la vida.

Formació en el coneixement de la Paraula de Déu

Amb les persones que es vulguin acostar al monestir a conéixer més a fons Jesucrist en la Paraula de Déu i a pregar amb l´Escriptura. Els diumenges a la tarda, després de Missa.

Organització d´una Setmana Bíblica Sant Jeroni annual

El pilar del nostre carisma, la Paraula revelada de Déu. Diu Sant Jeroni que “el desconeixement de l’Escriptura és desconeixement de Crist”. Comencem al juliol de 2.019 amb la I Setmana Bíblica Sant Jeroni que té per títol “Bíblia, cinema i espiritualitat”.

Apostolat de les xarxes socials

Ens va enlluernar una dona gran monja benedictina que va dir, en una Setmana d’Estudis monàstics: “el que hauria fet Sant Pau si hagués tingut internet”. Des de la nostra petitesa, vam intentar portar Jesucrist als homes i dones d’avui mitjançant aquest apostolat de la ploma virtual amb presència en diverses xarxes socials: Facebook, Instagram i Twitter.

Les Fraternitats laiques jerònimes

Els carismes dels sants són sempre en bé de tota l’Església. Sant Jeroni és de tots. I als cristians del segle XXI sant Jeroni ens crida a posar la Paraula de Déu al centre de la nostra espiritualitat i de la nostra vida cristiana. Enmig de tantes paraules buides que enlluernen un moment però que s’esvaeixen com el fum, enmig de tantes paraules falses, que ens aboquen a la sospita i a l’escepticisme, les Sagrades Escriptures són la font de la saviesa, que ens duu a la salvació (2Tm 3, 15).
Com la sal de la terra, els laics cal que siguin enmig del món: per tots els barris i els carrers de les nostres ciutats. No cal que es vegin, però que tampoc s’amaguin. En mig de la ciutat cal que facin arribar arreu el bon gust de Jesús, perquè tothom conegui la seva Paraula, viva i eficaç, amorosa i salvadora.
Els membres de les Fraternitats laiques jerònimes són laics que volen seguir Crist vivint en el món d’avui, compartint amb l’orde jerònima el seu carisma de la lectura amorosa de la Sagrada Escriptura i la lloança divina. Els membres de les Fraternitats han de ser, doncs, cristians convençuts que viuran la seva fidelitat a Jesucrist en mig del món, en els llocs i en les situacions concretes en les que Déu els va posant cada dia.
Seguint l’esperit de Sant Jeroni, els membres de les Fraternitats estan cridats a esdevenir “enamorats de Jesucrist”: “Enamorat de Crist i tot el difícil se’t farà fàcil” (St. Jeroni, Carta 22,40). I l’enamorat res anteposa a l’amor de Crist (Sant Pau); cerca conèixer-lo cada dia més i més, d’aquí la crida punyent de Sant Jeroni a conèixer la Sagrada Escriptura. I d’aquí també aquesta crida a la lloança divina: Aquell que esdevé el centre de la nostra vida, és també el centre de la nostra lloança.

Apostolat de la botiga monàstica: regals cristians

La botiga monàstica és el lloc en què vendre els objectes que elaborem artesanalment amb la finalitat de contribuir al nostre sosteniment material. Però s’ha revelat també com un lloc d’apostolat molt ric i interessant. Ens ha permès conèixer a diverses dones joves artesanes amb qui hem entaulat col·laboració perquè posin al servei de Déu i el poble els dons rebuts d’Ell, elaborant productes de temàtica i missatge cristià. Podeu veure exemples a la botiga online, www.artesaniadelasmonjas.com
I un projecte que ens encanta: #lacaixetadelafe , http://jeronimesurgell.org/la-cajita-de-la-fe-por-suscripcion/

C/ Afores, s/n,
25739, Seró (Artesa de Segre),
Lleida. Bisbat d´Urgell.
Telèfon: 973291319.
Whats app: 688803999
Email: contacte@jeronimesurgell.org

Visiteu Refet Viu, quatre comarques amb gastronomia, paisatges i cultura